.

Iedereen Boer?!

Bestuurdersconferentie STADSLANDBOUW 2014 Donderdag 15 Mei 2014 - Defabrique te Utrecht


Programma Bestuurdersconferentie 2014

Zaal: De Jutekelder


11.00

Inloop met koffie/thee (einde speech plenair programma)


11.10

Welkom en introductie
Ruben Maes, eigenaar &MAES, communicatie- en PR deskundige
Mirjam de Rijk *, wethouder gemeente Utrecht


11.20

Stadslandbouw vanuit 2 verschillende hoeken belicht:
1 - Stadslandbouw als middel om te komen tot gezondere stadsbewoners
Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam


11.30

2 - Praktijkervaring ondernemerschap


11.40

Visie op de Agenda Stadslandbouw en ervaringen vanuit Rotterdam
Alexandra van Huffelen, Ambassadeur Agenda Stadslandbouw


11.50

Gelegenheid voor het stellen van vragen


12.00

Behandeling van een aantal probleemstellingen op het gebied van Stadslandbouw

  • Welke rol kan Stadslandbouw spelen voor Nederlandse steden? Welk ambitieniveau heb je hierbij?
  • Wat leveren de eerste projecten en ervaringen daadwerkelijk op aan concrete resultaten voor de stad en haar bewoners?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om Stadslandbouw verder tot ontwikkeling te brengen?
  • Wat belemmert dit soort initiatieven? Hoe kunnen deze belemmeringen worden weggenomen? Welke stappen dienen hiervoor te worden gezet?
  • Welke kansen liggen er voor het bedrijfsleven en de (regionale) voedselketen?
  • Hoe ziet het stedelijk voedselsysteem er over 10 jaar uit, welke rol speelt Stadslandbouw hierin?
  • Wat is de toekomst van de ‘Agenda Stadslandbouw’, hoe komt deze eruit te zien en welke vervolgstappen dienen hiervoor te worden gezet?

De groep gaat uiteen in groepen van 6-7 personen. Per groep geven een bestuurder en een expert op het gebied van food/agri en stedelijke ontwikkeling een korte inhoudelijke introductie (pitch).:

M.m.v. :
Mirjam de Rijk *, wethouder gemeente Utrecht
Thom Aussems, directeur-bestuurder Trudo (woningcorporatie Eindhoven)
Isabelle Diks, wethouder gemeente Leeuwarden
Bas de Groot, Stadslandbouw pionier
Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed
Steven Kroon *, wethouder gemeente Doetinchem
Henk Mulder *, wethouder gemeente Almere
Anna Schoemakers, directeur Klimaatverbond Nederland
Jan Seton*, wethouder Gemeente Groningen
Teun Verheij, algemeen directeur Albron


13.00

Korte lunchbreak


13.30

Korte terugkoppeling van de groepen aan de gehele groep; formuleren conclusies.
Oproep tot vervolg Agenda Stadslandbouw


13.50

Einde bestuurdersconferentie


* = onder voorbehoud van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.DEELNAME:

Deze parallelbijeenkomst tijdens de Dag van de Stadslandbouw is uitsluitend bedoeld voor:
burgemeester, wethouders en bestuurders uit de sectoren food, agri, zorg/welzijn en stedelijke ontwikkeling.

U kunt zich hier aanmelden voor de Dag van de Stadslandbouw.

 


 

Bent u geen bestuurder, maar wel geïnteresseerd in wat Stadslandbouw voor u kan betekenen dan kunt u zich aanmelden voor het uitgebreide congresprogramma.

 

 

naar boven to top