.

Iedereen Boer?!

Bestemd voor een brede doelgroep

Voor de editie in 2015 worden 400-450 deelnemers verwacht, bestaande uit/afkomstig uit onderstaande sectoren:

  • 'Stadsboeren', agrarisch ondernemers, groene burgerinitiatieven en overige partijen die actief zijn of initiatieven overwegen
  • Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten, provincies en regioverbanden (zoals waterschappen)
  • Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven
  • Onderwijs- en opleidingsinstellingen voor land- en tuinbouw, groene ruimte en (stads)ecologie
  • Zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en overige organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en voeding
  • Ketenpartijen in de agri-food sector (groothandel, retailbedrijven, cateraars, restaurants), toeleveranciers (o.a. technologie)
  • Hoveniers en groenvoorzieners
  • Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen; onderzoek- en adviesbureau's
<