.

Iedereen Boer?!

Dag van de Stadslandbouw inschrijving:

Inschrijving voor de Dag van de Stadslandbouw 2015 is open.

Mede dankzij de partners en sponsoren kunnen de deelname tarieven voor 2015 worden verlaagd. Naast het volgen van het complete dagprogramma is er ook de mogelijkheid voor ondernemers met minder tijd om na de lunch deel te nemen.

Onderdeel:
Vanaf 8 mei:
Excursiedag € 50,-
Ondernemersexcursie € 35,-
Congres hele dag € 100,-
Congres middag € 75,-
Combinatie excursie + congres € 125,-

Nb: prijzen zijn per persoon en exclusief btw. Bij betaling wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten gelden niet voor ZZP-ers en Stichtingen. U ontvangt de factuur per mail.

 

Ik wil mij graag inschrijven voor:

 

Keuze subsessies congres programma. (Donderdag 4 Juni 2015)
Kiest u aub 1x Thema per Sessie;

  Sessieronde 1: 11.15 - 12.15 uur

      Verklaring iconen:

 • Verbinden Stad <-> Platteland
  Verbinden Stad <-> Platteland
 • Gezondheid, Participatie en Welzijn
  Gezondheid, Participatie en Welzijn
 • Nieuwe Verdienmodellen
  Nieuwe Verdienmodellen
 • Nieuwe Markten
  Nieuwe Markten
 • Sociaal Ondernemerschap
  Sociaal Ondernemerschap
1.1 Thema: Verbinden stad-platteland Praktijkvoorbeeld Stadsboerderij Eyghentijds
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 17

Spreker(s):
Frank van Wagenberg (mede-eigenaar Stadsboerderij Eyghentijds)
Moderator:
Marjon Krol (projectleider ZLTO)

Doelgroep: Ondernemers, gemeenten, provincies, regioverbanden, landschapsarchitecten
Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadsboerderij Eyghentijds is gelegen in de landschappelijk fraaie omgeving van het Kanaalpark in de gemeente 's-Hertogenbosch. Op dit multifunctionele bedrijf staat de productie en verkoop van biologische vlees, groenten en honing van eigen boerenerf centraal. De activiteiten dienen tevens een educatief doel en worden ingezet als therapie voor verschillende doelgroepen, waaronder dagbesteding voor ouderen en reïntegratie. De realisatie van het project heeft plaatsgevonden binnen de gebiedsaanpak van het Kanaalpark. Hoe kan de relatie tussen stad en ommeland via een dergelijk project worden versterkt? Waaruit bestaat de rol van ondernemer, de gemeente en hoe is de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemer vormgegeven? Welke afwegingen en keuzes zijn er in dit proces gemaakt? En wat zijn lessen voor dergelijke initiatieven elders in het land?

1.2 Thema: Werksessie Stadslandbouw, een gezonde keuze!
Gezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 28

Spreker(s):
Tjisse Brookman (relatiemarketeer De Friesland Zorgverzekeraar)
Josine van den Boogaard (senior adviseur GGD Rotterdam Rijnmond)
Dieneke Schram-Bijkerk (adviseur RIVM)
Moderator:
Peter van den Hazel (arts; werkzaam als medisch milieukundige voor meerdere GGD'en in de provincie Gelderland en Overijssel)

Doelgroep: Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties, groene burgerinitiatieven, ondernemers
Introductie en centrale vragen (o.a.): Zou stadslandbouw kunnen worden ingezet om de Nederlandse bevolking gezond te houden? Veel mensen ervaren dat stress vermindert in een groene omgeving. Stadslandbouw draagt daarnaast ook bij aan gezonde voeding, bewegen en sociale contacten. Hoe zouden moestuinen moeten worden ingericht om maximale gezondheidswinst te behalen? Welke bodemkenmerken spelen een rol? Kunnen onder de noemer 'gezondheid' verschillende belangen aan elkaar gekoppeld worden? Kunnen huisartsen groen op recept geven? Welke kansen ziet de zorgverzekeraar? We formuleren samen tien tips voor de realisatie van een gezonde stads(moes)tuin.

1.3 Thema: Markt- en foodhallen en de relatie met stadslandbouw en korte ketens
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 30

Spreker(s):
René Van Gool (food concept ontwikkelaar, betrokken bij o.a. Markthal Rotterdam, mede-eigenaar van 21 Pinchos Tapa & Deli Rotterdam)
Arthur Nijhuis (mede-initiatiefnemer Fenix Food Factory, oprichter/ eigenaar Rechtstreex)
Moderator:
Judith Zengers (projectleider ZLTO)

Doelgroep: Ondernemers, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten
Introductie en centrale vragen (o.a.): Met de opening van de Markthal, de Fenix Food Factory (Rotterdam) en de Foodhallen (Amsterdam), heeft Nederland kennis gemaakt met een aantal spraakmakende, vernieuwende concepten op het gebied van voedsel in relatie tot de consument (vermarkten, horeca). Inmiddels worden er ook op tal van andere locaties in het land soortgelijke initiatieven bedacht en ontwikkeld. Dergelijke innovatieve concepten kunnen een belangrijke rol spelen om initiatieven rondom stedelijk voedsel (korte ketens, stadslandbouw) verder te stimuleren. Hoe kunnen dergelijke initiatieven werkelijk bijdragen aan versterking van stadslandbouw, stadsgerichte landbouw en andersom? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig? En wat valt er te leren uit de eerste ervaringen voor initiatiefnemers elders in het land?

1.4 Thema: Praktijkvoorbeeld Arnhem Het nieuwe gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid en de mogelijkheden voor stadslandbouw initiatieven bij de uitvoering hiervan
Gezondheid, Participatie en WelzijnSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 19

Spreker(s):
Sanne Blok (coördinator Groen Arnhem)
Jan Hassink (Coördinator Hoeve Klein Mariendaal)
Jeroen Voskuilen (directeur Bezoekerscentrum Sonsbeek)
Monique Verstraten (Afdelingshoofd Natuurcentrum Gemeente Arnhem)

Doelgroep: Gemeenten, ondernemers, groene burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties
Introductie en centrale vragen (o.a.): De decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein betekent dat gemeenten er veel extra taken bij krijgen en zorg en ondersteuning gaan bieden aan verschillende kwetsbare groepen. Het gaat hierbij om gemeentelijk beleid in het kader van de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, Wet passend onderwijs, armoedebeleid en informele zorg. In Arnhem heeft men hier intussen al ervaring mee opgedaan. Welke rol kunnen stadslandbouw initiatieven spelen bij de uitvoering van dit beleid? Centraal in deze sessie staat het Arnhemse Stadslandbouwproject Mooiweg, een stads- en volkstuin waar diverse partijen bij betrokken zijn. Het initiatief wordt gerund door vrijwilligers en door mensen met een dagbesteding. Een deel van het project bestaat uit een zorgtuin met een afgesloten gedeelte waar mensen werken die speciaal begeleid worden. Een vrijgekomen stuk grond vormde de start van het project. Hoe begin je vanuit een dergelijke positie? Welke stappen zet je en met welke partijen? En wat is de rol van de gemeente hierbij?

1.5 Thema: Inspiratiesessie Visie op stadslandbouw vanuit het perspectief van transitiemanagement
Verbinden Stad <-> PlattelandGezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenNieuwe MarktenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Limousin 3

Spreker(s):
Pieter Jelle Beers (senior onderzoeker Transition Academy)
Giorgia Silvestri (onderzoeker Transition Academy)

Doelgroep: Breed
Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw is een onderdeel van een veranderende stedelijke context die steeds meer mogelijkheden biedt. Dat biedt kansen voor de toekomst op allerlei gebieden: ecologisch, sociaal (zorg, veiligheid, cultuur, integratie), gezondheid, lifestyle en economisch. In deze sessie wordt vanuit een transitieperspectief naar de toekomst van stadslandbouw gekeken. Giorgia Silvestri geeft transitiegerichte voorbeelden op basis van haar ervaringen in Italië en Nederland en Pieter Jelle Beers gaat met u op zoek kansen voor Nederland: Hoe kan, gezien vanuit voedsel, een versnelling naar transitie in gang worden gezet? Welke mogelijke verdienmodellen horen daar bij? En welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen daarbij een rol?

1.6 Thema: Incredible Edible Todmorden De eetbare stad en actief burgerschap in de praktijk!
Gezondheid, Participatie en WelzijnSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 26

Spreker(s):
Pam Warhurst (mede-oprichter Incredible Edible Todmorden)
Moderator:
Maria van Boxtel (partner Land & Co)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, gemeenten, woningcorporaties Introductie en centrale vragen (o.a.): Todmorden is een Engels stadje in West Yorkshire met 15.000 inwoners. In 2008 startte een groep betrokken burgers onder leiding van o.a. Pam Warhurst het project 'Incredible Edible Todmorden'. Men wilde hiermee de bewustwording van bewoners ten opzichte van voedsel vergroten, met name op het gebied van lokaal voedsel, de herkomst van voedsel in het algemeen en de relatie met een gezondere leefomgeving. Het project werd al snel een groot succes. Vele bewoners werden actief betrokken bij buurtmoestuinen en daarnaast door het eetbaar vergroenen van de openbare ruimte en ongebruikte stukken land. Hierdoor worden er nu door burgers op tientallen plekken in het stadje groenten en fruit verbouwd. Inmiddels heeft het project veel navolging gekregen, met soortgelijke initiatieven overal ter wereld. Het is een goed voorbeeld van de kracht van actief burgerschap en welke positieve resultaten dit voor de gemeenschap kan opleveren, ook in kleinere steden. In deze sessie zal Pam Warhurst nader ingaan op een aantal onderwerpen die in haar lezing aan bod zijn gekomen en is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Hoe kan een initiatief als dit zorgen voor verbindingen tussen voedsel initiatieven en zorg, welzijn en educatie? Hoe verloopt de samenwerking met de overheid? En hoe zorg je voor continuïteit op de langere termijn?
(Deze sessie wordt in het Engels gegeven)

1.7 Thema: Braakliggende terreinen: Kansen en mogelijkheden voor tijdelijk gebruik
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 15

Spreker(s):
Arie van de Crommert (bestuurslid Nederlandse Bijenhoudersvereniging NO Brabant)
spreker namens AM Peter Heuvelink (ontwikkelingsmanager AM)
Moderator:
Helmer Wieringa (partner Land&Co)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, gemeenten, woningcorporaties Introductie en centrale vragen (o.a.): Overal in Nederland liggen grote oppervlakten aan braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties te wachten op ontwikkeling. Vaak is het lastig in te schatten (of en) wanneer deze terreinen daadwerkelijk tot ontwikkeling worden gebracht, wat tijdelijk gebruik soms lastig maakt. Toch liggen er wel degelijk kansen, bijvoorbeeld voor agrarisch gebruik. In deze sessie wordt vanuit de praktijk hierop ingegaan. Hoe kunnen ondernemers, de gemeenten en andere betrokken partijen gezamenlijk tot een plan komen wat voordeel oplevert voor alle betrokken partijen? Hoe kunnen ecologische randvoorwaarden in de plannen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld t.a.v. bijenteelt? En hoe kijken vastgoedpartijen zoals een ontwikkelaar hier tegenaan?

1.8 Thema: Verkenningssessie: 'van Stedennetwerk Stadslandbouw naar landelijk Kennisknooppunt Stadslandbouw'
Verbinden Stad <-> PlattelandGezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenNieuwe MarktenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 13

Spreker(s):
Rene Bruijns (senior adviseur Programma Duurzaam Door, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Petra van de Kop (projectleider Stedennetwerk Stadslandbouw)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, gemeenten, provincies, ministeries, onderzoekers, onderwijs, maatschappelijke organisaties Introductie en centrale vragen (o.a.): In deze sessie verkennen we de contouren van een landelijk "kennisknooppunt Stadslandbouw" waarin de 5 O's (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en burgerinitiatieven, Onderzoek, Onderwijs en Overheid) kennis op het gebied van stadslandbouw kunnen brengen, halen, verdiepen en ontwikkelen.
Sinds 10 jaar ontwikkelt stadslandbouw zich gestaag in Nederland. Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een netwerk van gemeenteambtenaren die bezig zijn met stadslandbouw in hun gemeente. Wij krijgen steeds meer vragen van ambtenaren, ondernemers en initiatiefnemers om ontwikkelde kennis breed voor anderen beschikbaar te maken. En zo in te spelen op de brede beweging stadslandbouw en de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie verder te versnellen.
In deze sessie nodigen we jullie uit mee te denken over hoe zo'n landelijk Kennisknooppunt eruit zou kunnen zien zodat het goed inspeelt op bestaande behoeften.

  Sessieronde 2: 15.15 - 16.15 uur

      Verklaring iconen:

 • Verbinden Stad <-> Platteland
  Verbinden Stad <-> Platteland
 • Gezondheid, Participatie en Welzijn
  Gezondheid, Participatie en Welzijn
 • Nieuwe Verdienmodellen
  Nieuwe Verdienmodellen
 • Nieuwe Markten
  Nieuwe Markten
 • Sociaal Ondernemerschap
  Sociaal Ondernemerschap
2.1 Thema: Vrijwilligers Inzet van vrijwilligers bij stadslandbouw projecten
Gezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 17

Spreker(s):
Frank van Bussel (directeur KNHM)
Sjoerd Veerman (Programmamanager regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties
Introductie en centrale vragen (o.a.): De inzet van vrijwilligers is van groot belang bij de realisatie, het dagelijks beheer en de continuïteit van veel stadslandbouw projecten. Bij de inzet van vrijwilligers zijn tal van verschillende aspecten van belang. Hoe bind en behoud je vrijwilligers? Wat zijn de verschillende motivaties om vrijwilligerswerk te doen, wat zijn de krachten daarachter en hoe hou je hier rekening mee? En hoe ga je om met de inzet van vrijwilligers ten opzichte van de inzet van betaalde krachten? Tijdens deze sessie wordt hier aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden dieper op ingegaan.

2.2 Thema: Workshop Een ondernemende community is de basis voor succesvolle sociale stadslandbouwprojecten!
Gezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 28

Spreker(s):
Frank de Gouw (student HAS Hogeschool)
Sylvie de Kock (student HAS Hogeschool)
spreker namens Stadse Boeren, HAS Hogeschool en CommunitySense
Moderator:
Christ Tielemans (docent management van de leefomgeving, HAS Hogeschool)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties
Introductie en centrale vragen (o.a.): Een stadslandbouwproject, ontstaan vanuit sociale invalshoeken, staat of valt vaak met de manier waarop de community is opgebouwd en georganiseerd. Wij blijken hier verrassend veel invloed op te kunnen uitoefenen. Ook zijn er veel overeenkomsten met de manier waarop organisaties zijn opgebouwd. Hier kunnen we van leren om onze eigen community beter in te zetten en te benutten voor het slagen van een project. Wat is een slimme organisatievorm? Geldstromen en verdienmodellen zijn ook in sociale projecten van groot belang. Heeft de community hier ook invloed op? In deze workshop krijgt u antwoord op deze vragen en gaat u letterlijk zelf aan de slag om uw eigen community via een computermodel inzichtelijk te maken.

2.3 Thema: Voedselcollectieven als nieuwe markt Een aantal praktijkvoorbeelden naast elkaar
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe MarktenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 30

Spreker(s):
Barbara Bolt (oprichter Groenteclub)
Krispijn van den Dries (oprichter en eigenaar BioRomeo),
Vanya Verschoore (coördinator Stadsboerderij Kortrijk, B)
Moderator:
Marjon Krol (projectleider ZLTO)

Doelgroep: Ondernemers, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten
Introductie en centrale vragen (o.a.): Een voedselcollectief is een netwerk van burgers of groepen die met elkaar inkopen bij de lokale of regionale producent. Op deze manier tracht men de lokale (biologische) landbouw te stimuleren en boer en burger dichter bij elkaar te brengen. Inmiddels zijn er in Nederland (en België) al behoorlijk wat voedselcollectieven gestart. Hoe werkt het model van een voedselcollectief? Hoe ziet de relatie met de boeren er in de praktijk uit? Worden het de 'winkels' van de toekomst? En hoe passen deze concepten in de deeleconomie?

2.4 Thema: Praktijkvoorbeeld Praktijkvoorbeelden regionale, stadsgerichte ondernemersnetwerken
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 26

Spreker(s):
Marinus Post (mede-eigenaar Heileuver)
Nicky Sanders (voorzitter Hertogboeren)
Ondernemer namens Delflandshof
Moderator:
Mariska van Koulil (projectleider multifunctionele landbouw ZLTO)

Doelgroep: Ondernemers, agri-food sector, gemeenten, provincies, regioverbanden
Introductie en centrale vragen (o.a.): Boeren aan de stadsrand hebben vaak een directe, wederkerige relatie met de nabijgelegen stad. Het gaat hierbij om het leveren van producten en diensten, het plaats bieden aan zorgvragers, etc. Hoe kunnen boeren zich hierbij meer gezamenlijk en specifiek vanuit regionaal perspectief profileren? Te denken valt niet alleen als leverancier van (streek)producten, maar bijvoorbeeld ook als verzorger van het gebied. Tijdens deze sessie komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod, waaronder De Groene Marke, Hertogboeren en gebiedsco÷peratie Delflandshof. Hoe bereiken zij meerwaarde door vanuit een bepaalde regio te denken? Hoe wordt het geheel meer dan de som der delen? Hoe vind je elkaar? En welke mogelijke andere partijen zijn interessant om hierbij te betrekken?

2.5 Thema: Food design Food design is shit!
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe MarktenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 19

Spreker(s):
Marije Vogelzang (Head FOOD NON FOOD Design Academy Eindhoven)

Doelgroep: Breed
Introductie en centrale vragen (o.a.): In deze interactieve sessie gaat eating designer Marije Vogelzang dieper in op de impact en mogelijkheden van de combinatie voedsel met design. Of is het design met voedsel? Hoe kan design een bijdrage leveren aan agricultuur, korte ketens en stadslandbouw en hoe kunnen vragen gebruikt worden om te prikkelen tot vernieuwing en verandering? Samen met de deelnemers laat zij zien hoe je tot formuleren van nieuwe inspiraties komt.

2.6 Thema: Verdiepingssessie Luke Hasell Hoe vindt hij de match tussen boer en stedeling?
Verbinden Stad <-> PlattelandGezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenNieuwe MarktenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Limousin 3

Spreker(s):
Luke Hasell (ondernemer The Story Group, The Community Farm)
Moderator:
Helmer Wieringa (partner Land & Co)

Doelgroep: Ondernemers, agri-food sector, gemeenten, regioverbanden Introductie en centrale vragen (o.a.): De biologische veehouder Luke Hasell was in 2014 één van de finalisten van de BBC 'Food and Farming Awards'. Vanuit een niet agrarische achtergrond, is hij in 2003 The Story Group gestart, een bedrijf wat biologische vleesproducten direct aan (stedelijke) klanten levert. Daarnaast is hij betrokken bij The Community Farm, wat biologische groenten en fruit voor de stad Bristol levert, en wat geldt als één van de meest vooruitstrevende bedrijven in z'n soort in Engeland. Op tal van verschillende, creatieve manieren zoekt Luke de interactie met de stedeling, zowel op zijn bedrijven als in de stad zelf. In deze sessie gaat hij dieper in op een aantal onderwerpen die hij in zijn keynote lezing heeft behandeld en is er ruime gelegenheid om vragen aan hem te stellen. Hoe zorgt hij voor de juiste match tussen zijn bedrijven en de behoeften van de stad? Hoe maakt hij zich zichtbaar voor de stedeling? En welke tips heeft hij voor (startende) ondernemers in Nederland?
(Deze sessie wordt in het Engels gegeven)

2.7 Thema: In de praktijk: Verbindingen tussen stadslandbouw en zorg en welzijn in de praktijk
Gezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenNieuwe MarktenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 15

Spreker(s):
Bernadette van den Akker (projectcoördinator Stichting de Locatie)
Hans Pijls (oprichter Stichting De Wending)
Evelien Roos (accountbeheerder werk en dagbesteding Abrona)
Machiel Spek (afdelingsmanager Leger des Heils Midden-Nederland)
Moderator:
Maria van Boxtel (partner Land & Co)

Doelgroep: Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, ondernemers, groene burgerinitiatieven Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadsgerichte ondernemers en stadslandbouw initiatieven spelen een belangrijke rol bij het in de praktijk brengen van zorg- en welzijnsbeleid voor verschillende doelgroepen (zoals dagbesteding, toeleiding tot werk, etc.). Hier zijn daarom in de praktijk interessante verbindingen te leggen tussen stadslandbouw en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. Welke rol spelen de verschillende partijen hierbinnen? Welke randvoorwaarden zijn nodig om effectieve verbindingen tot stand te brengen? En wat zijn succes- en faalfactoren hierbij? In deze sessie wordt hier aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden op ingegaan.

2.8 Thema: Samen groen doen! Hoe realiseer je duurzame groene toepassingen samen met de groene professional?
Sociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 13

Spreker(s):
Egbert Roozen (directeur VHG)
Rob Luyk (adjunct-directeur Binder Groenprojecten)

Doelgroep: Gemeenten, groene burgerinitiatieven, ondernemers Introductie en centrale vragen (o.a.): Burgers voelen zich steeds meer betrokken bij het groen in hun eigen buurt en willen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Hoe kom je van ideeën naar concrete projecten? Hoe zorg je ervoor, dat het project geen eendagsvlieg wordt? Het concept van De Levende Tuin van Branchevereniging VHG brengt het groene denken in de buurt tot leven. In samenwerking met de professionele hovenier, die zorgt voor advies, ontzorgen en continuïteit, komen bijzondere projecten met eetbaar groen tot stand. Egbert Roozen en Rob Luyk inspireren u tijdens deze workshop met duurzame groene toepassingen en praktische voorbeelden.

  Sessieronde 3: 16.30 - 17.30 uur

      Verklaring iconen:

 • Verbinden Stad <-> Platteland
  Verbinden Stad <-> Platteland
 • Gezondheid, Participatie en Welzijn
  Gezondheid, Participatie en Welzijn
 • Nieuwe Verdienmodellen
  Nieuwe Verdienmodellen
 • Nieuwe Markten
  Nieuwe Markten
 • Sociaal Ondernemerschap
  Sociaal Ondernemerschap
3.1 Thema: Werkatelier Slimme combinaties tussen zorg en groen, hoe pak je dat aan?
Gezondheid, Participatie en WelzijnNieuwe VerdienmodellenSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 26

Spreker(s):
Petra van de Kop (systematisch coach en adviseur)
Arja Nobel (coach en adviseur)
Josine van den Boogaard (senior adviseur GGD Rotterdam Rijnmond)
Mireille van den Berg (initiatiefneemster Talentfabriek 010. Natuurtalent 010)

Doelgroep: Ondernemers, groene burgerinitiatieven, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties
Introductie en centrale vragen (o.a.): Het is inmiddels algemeen bekend dat groen mensen blijer, fitter en gezonder kan maken. Ook in Rotterdam is men hier al goed van doordrongen. Rotterdammers zijn doeners. Niet voor niks dat juist in deze stad hard geëxperimenteerd wordt om het groen in en om de stad meer te benutten voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Juist nu, met de nieuwe verantwoordelijkheid voor de zorg (WMO, Participatiewet). In dit korte werkatelier ziet en hoort u hoe men dit in Rotterdam heeft aangepakt. Hoe kunnen bijvoorbeeld groene initiatieven meedoen met de uitvraag van gemeenten voor inkoop van zorg (sociaal ondernemerschap)? Wat vraagt dit aan initiatieven qua professionaliteit en samenwerking? Welke kruisbestuivingen zijn er hierbij nuttig en mogelijk? En hoe zorg je dat de zorgvrager hierbij centraal blijft staan? In het werkatelier verkent u zelf uw kansen en knelpunten op weg naar slimme combinaties tussen zorg en groen. U ontdekt wat u zelf kunt doen in uw organisatie, stadslandbouw initiatief, project of gemeente. Vaak heeft men al veel kennis van stadslandbouw en van groen. Óf men heeft veel kennis van zorg. Maar de verbinding ertussen wordt nog niet vaak gelegd. Dat is waar dit mini-werkatelier over gaat.

3.2 Thema: Behoeften van de stedeling Jonge ondernemers aan het woord!
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 28

Spreker(s):
Corné en Erica Ansems (eigenaren Kaasboerderij De Ruurhoeve)
Djûke van der Maat (ondernemer Boerderij Nieuw Slagmaat)
Sabien Winkels (ondernemer ROOF FOOD, B)
Moderator:
Helmer Wieringa (partner Land & Co)

Doelgroep: Ondernemers, gemeenten, regioverbanden, agri-food sector
Introductie en centrale vragen (o.a.): Introductie en centrale vragen: Veel 'stadsgerichte' boeren en jonge 'voedselondernemers' zijn nog zoekende bij het goed inspelen op de behoeften van de stedeling. Hoe krijg je de juiste match in de wisselwerking tussen stedelijke klant en ondernemer? Wat vind de burger belangrijk om naar het platteland te komen, hoe kom je daar achter en hoe speel je daarop in? Hoe kan je hen vervolgens binden aan je bedrijf? En wat valt hiervan te leren voor initiatieven in de stad zelf? In deze interactieve sessie laten we een aantal jonge ondernemers aan het woord over dit onderwerp. Hoe pakken zij dit aan? En, bekeken vanuit een jongere generatie, wat doen zij anders dan hun ouders of oudere collega's?

3.3 Thema: 'Community Supported Agriculture' CSA als succesvol verdienmodel
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 30

Spreker(s):
Erik de Keulenaar (zorgtuinder/bedrijfsleider De Nieuwe Akker)
Tom Troonbeeckx (ondernemer Het Open Veld, B)
Moderator:
Bart Willems (docent Warmonderhof

Doelgroep: Ondernemers, groene burgerinitiatieven
Introductie en centrale vragen (o.a.): Sinds enkele jaren kiezen steeds meer ondernemers en initiatiefnemers in en om de stad voor een verdienmodel waarbij een vaste groep 'deelnemers' participeert in de bedrijfsvoering. Hoe ziet de organisatiestructuur van zo'n CSA bedrijf eruit? Hoe werkt het verdienmodel? Tijdens deze interactieve sessie wordt er aan de hand van twee aansprekende praktijkvoorbeelden uit Nederland en België ingegaan op onderwerpen als: de beloning van de tuinder versus inspanningen van vrijwilligers, de optimale omvang van een CSA, de ontwikkeling naar een zelfsturende klantengroep en financiële participatie.

3.4 Thema: Slimme distributiemodellen Een aantal praktijkvoorbeelden naast elkaar
Verbinden Stad <-> PlattelandNieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Limousin 3

Spreker(s):
Frans Broeders (oprichter Deterra)
Jan Willem van der Schans (onderzoeker LEI-Wageningen UR)
Jack Stroeken (directielid Beebox; voorzitter SlowFood Nederland))
Moderator:
Maria van Boxtel (partner Land & Co)

Doelgroep: Ondernemers, agri-food sector, gemeenten, provincies
Introductie en centrale vragen (o.a.): Distributie van producten naar en in de stad is vaak nog een knelpunt bij stadsgerichte ondernemers en voedselinitiatieven. Door relatief kleine volumes is lokale distributie vaak inefficiënt en duur. Wat zijn innovatieve wijzen (van distributie) om een makkelijkere toegang tot de stedelijke markt te krijgen? Welke verschillende verdienmodellen kan je hierbij inzetten? In deze sessie komen een aantal praktijkvoorbeelden aan het woord en wordt ingegaan op de resultaten van een onderzoek naar samenwerkingsvormen en coalities bij kleinschalige distributie, wat momenteel loopt.

3.5 Thema: Indoor- en vertical farming Indoor- en vertical farming en gesloten teelten
Nieuwe VerdienmodellenNieuwe Markten

Zaal: Dexter 19

Spreker(s):
Maximilian Loessl (co-founder Agrilution, co-founder Association for Vertical Farming)
Ard Reijtenbagh (Chief Partnership Officer PlantLab)
Spreker namens De Schilde (Den Haag)
Moderator:
Marjo Baeten (docent HAS Hogeschool)

Doelgroep: Ondernemers, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten
Introductie en centrale vragen (o.a.): Ook in Nederland wordt veel gesproken over de teelt van voedsel in steden middels nieuwe technologische concepten, zoals teelt in gebouwen of in gesloten ruimten. In enkele steden zijn al concrete initiatieven in gang gezet. Wat zijn reële kansen en mogelijkheden voor dergelijke concepten in Nederland? Biedt het een serieuze mogelijkheid voor zowel de gebouwbeheerder als de stadslandbouwer? En welke randvoorwaarden zijn nodig om zulke initiatieven rendabel en tot een succes te maken? (deze sessie wordt deels in het Engels gegeven)

3.6 Thema: Discussiesessie Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse stadslandbouw eruit?
Verbinden Stad <-> PlattelandSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 15

Spreker(s):
Kirsti Pol (projectleider Stadse Boeren)
Tanja den Broeder (Programma manager Platform Eetbaar Amsterdam)
Moderator:
Etienne Lieben (eigenaar Breinwijzer)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, gemeenten Introductie en centrale vragen (o.a.): Het 'fenomeen' stadslandbouw is nu bijna 10 jaar bekend in Nederland. Begonnen met een eerste aantal stadspioniers, zijn er nu honderden initiatieven bekend in heel Nederland. Interessant is de vraag, hoe het thema stadslandbouw zich in Nederland de komende jaren verder kan ontwikkelen. Hoe kan stadslandbouw 'mainstream' worden? Wat is hierbij nu werkelijk belangrijk? Verankering: hoe gaat het van activisme naar serieuze organisatievormen met duidelijke functies en toegevoegde waarden? Wat is de bestendigheid/duurzaamheid ervan ('voorbij de hype')? En is het label 'stadslandbouw' nog wel van deze tijd (heeft stadslandbouw een imagoprobleem)? Tijdens deze sessie gaat u met elkaar in discussie over dit onderwerp. Een aantal sprekers uit heel het land houdt een korte pitch die als input voor de discussie zal dienen.

3.7 Thema: Let's make things better "Inter-collegiaal" consult
Gezondheid, Participatie en WelzijnSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 13

Spreker(s):
Barbara Panhuijzen (projectmedewerker effectiviteit Movisie)
Kiyomid van der Veer (adviseur Movisie)

Doelgroep: Groene burgerinitiatieven, ondernemers, gemeenten Introductie en centrale vragen (o.a.): In je werk kom je soms vraagstukken tegen waar je alleen niet uit komt. Je begon zo enthousiast, maar de samenwerking met andere partijen loopt stroef en stroperig. Of waar zit nu dat ene fonds dat jouw plan wil financieren? Hoe betrek je vrijwilligers bij jouw project? In deze sessie ga je aan de hand van jouw eigen vraag of casus aan de slag. Samen met collega's uit de wereld van de Stadslandbouw zoek je in een creatief brainstormproces naar antwoorden. Je gaat met werkzame inzichten, verrassende ideeën en nieuwe netwerkcontacten naar huis!

3.8 Thema: Praktijkvoorbeeld: de schooltuin als verbindend element in de buurt
Gezondheid, Participatie en WelzijnSociaal Ondernemerschap

Zaal: Dexter 17

Spreker(s):
Lex Hemelaar (projectleider Stichting Stadsonderneming Zutphen)
Anne-Marie Vrensen (stadsboerin Wijktuin De Hoven)
Moderator:
Lianne Peters (zelfstandig adviseur)

Doelgroep: Scholen, groene burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties Introductie en centrale vragen (o.a.): Schooltuinen vervullen een reeks aan belangrijke functies. Naast de educatieve functie kunnen schooltuinen ook voor de gehele buurt een belangrijke, verbindende rol spelen. In Zutphen is onlangs een dergelijk project gestart. In schooltuin De Hoven leren basisschoolleerlingen al doende over natuur, voedsel en ecologische kringlopen. Voor mensen met een beperking is het een plek waar ze, onder begeleiding, zinvol actief kunnen zijn. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het betrekken van ouderen bij de tuin. Het is daarmee een tuin van ontmoetingen: tussen wijkbewoners en tussen jong en oud. Hoe zet je een dergelijk project in gang? Wat is de rol van de school en van zorg- en welzijnsinstellingen in de buurt hierbij? En hoe zorg je dat de verbindingen met de verschillende doelgroepen in de praktijk gestalte krijgen?

Op inschrijving van het congres gelden de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld in de Algemene Voorwaarden B2B productions 2010 te vinden onder downloads rechtsboven op de hoofdpagina. U geeft aan deze te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

U heeft tot 8 mei 2015 de mogelijkheid uw inschrijving kosteloos te annuleren. U kunt dit alleen schriftelijk doen. U kunt uw opzegging sturen naar:
B2B productions
t.a.v. Stadslandbouw
Radar 17
1319 DM Almere.

Opzeggingen die na 8 mei binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Vanaf 9 mei 2015 is restitutie van de gelden niet meer mogelijk.

Bent u niet in de gelegenheid zelf te komen, dan kunt u de inschrijving wel overzetten naar een collega. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@dagvandestadslandbouw.nlnb. Uw aanmelding is pas geslaagd als u na het verzenden de bevestiging in beeld krijgt!

 

 

naar boven to top