.

Iedereen Boer?!

Hoofdprogramma donderdag 15 Mei 2014
Defabrique te Utrecht

  • een plenair gedeelte in de ochtend met diverse keynote sprekers
  • een uitgebreide keuze aan praktijk- en inspiratiesessies
  • een aparte, bestuurdersconferentie voor bestuurders van gemeenten en provincies
  • een informatiemarkt
  • een ’streekmarkt’-lunch, waar lokale producenten hun producten kunnen presenteren
  • verkiezing en uitreiking van de ’ Stadslandbouw Award’, een stimuleringsprijs voor ondernemers

Keynote Claus Meyer

  • Dit jaar komt de Deense kok/ondernemer Claus Meyer speciaal voor de Dag van de Stadslandbouw naar Nederland. Hij is grondlegger van de New Nordic Cuisine en mede-eigenaar van restaurant Noma in Kopenhagen, Denemarken. Restaurant Noma werd in 2010, 2011 en 2012 uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Claus is vooral bezig om kwalitatieve goede voeding onder de aandacht te brengen bij de bewoners en te laten zien hoe lokale producten kunnen zorgen voor economische ontwikkelingen.


08:30

Ontvangst met koffie/thee op de informatiemarkt


09.15

Opening door de dagvoorzitter
Ruben Maes, dagvoorzitter


09.25

Welkom op de Dag van de Stadslandbouw
Mirjam de Rijk, wethouder gemeente Utrecht


09.35

Lezing keynote speaker: Urban farming, Nordic Cuisine and short food supply chains
Claus Meyer, grondlegger New Nordic Cuisine; mede-oprichter restaurant Noma (Kopenhagen)


10.15

Visie Staatssecretaris: nieuwe kansen en mogelijkheden voor Stadslandbouw
Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Economische Zaken


10.30

Pitch nominaties Rabo Stadslandbouw Award 2014


10.45

Gelegenheid voor het stellen van vragen


11.00

Koffie- en theepauze op de informatiemarkt


Bestuurdersconferentie
Van 11.00 tot 13.50 uur vindt er een apart onderdeel plaats voor burgemeesters, wethouders en bestuurders uit food, agri, zorg/welzijn en stedelijke ontwikkeling.

11.45

Eerste ronde praktijk- en inspiratiesessies
Sessieronde 1: 11.4512.45 uur

1.1   Thema:Gezondheids- en welzijnseffecten van buurtmoestuinen

Zaal: De Postkamer

Spreker(s):
Babette Engelgeer (student Wageningen UR)
Mariken Heitman (coördinator Food for Good)
Hans Pijls (oprichter Stichting De Wending)

Doelgroep: Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Introductie en centrale vragen (o.a.): Aan de Wageningen UR wordt een onderzoek afgerond naar de gezondheidseffecten van buurtmoestuinen. Deelnemers aan drie onderzochte Utrechtse buurtmoestuinen geven aan dat gezamenlijk tuinieren positieve effecten op hun gezondheid heeft. Zo zorgt het tuinieren onder andere voor sociale contacten en ontspanning. Het onderzoek naar de effecten van gezamenlijk tuinieren laat zien, dat de kwaliteit van leven van deelnemers verbetert. Duidelijk wordt dat gezondheid een breed begrip is; het omvat veel meer dan alleen een fysiek aspect. Wat zijn de belangrijkste resultaten van dit onderzoek? En welke aanbevelingen voor de praktijk zijn er te geven?

1.2   Theme:Urban farming, Nordic Cuisine and short food supply chains

Zaal: Kalvermelkfabriek 1

Speaker(s):
Claus Meyer (founder New Nordic Cuisine Movement; co-owner restaurant Noma, Copenhagen)

Stakeholders: cooks, farmers, urban food entrepreneurs
          Introduction and key issues: In this session, you will have the opportunity to further reflect with Claus Meyer the subjects he has brought forward during his keynote speech. He will discuss the importance of local environmentally friendly food production for a high quality place-based gastronomy. What are the effects of a restaurant like NOMA on the production of food in and around the city and on the reinforcement of short food supply chains? How can local producers at best meet the needs of restaurants? How can one make the best use of the quality of one’s product? And what ‘lessons learned’ does he have for urban food professionals?

1.3   Thema:Voedsel vormt Oss: versterking van stad-land relaties in de praktijk

Zaal: De Meelzolder

Spreker(s):
Jasper Spierings (mede-eigenaar Landwinkel Boer Spierings)
Liselore Burgmans (projectleider gemeente Oss)
Astrid Kepers-Koornberg (stedebouwkundig ontwerper gemeente Oss)

Doelgroep: ondernemers, gemeenten, provincies, regioverbanden, food-agri bedrijfsleven
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Oss is een gemeente met het op één na grootste grondgebied van Noord-Brabant (16.000 ha waarvan 11.000 ha landbouwgrond) en kent tegelijkertijd een groot stedelijk gebied (67.000 inwoners in de stad en nog eens 18.000 inwoners verspreid over 22 dorpen). Oss is groot geworden door de landbouw en kent een lange historie en rijke traditie als het gaat om de verbondenheid met de productie van voedsel. Stad en land(bouw) zijn door de eeuwen heen steeds verder van elkaar komen te staan. De uitbraak van de Q-koorts bracht de dringende noodzaak om na te denken over de toekomst. Het gaat hierbij om een verandering van de gehele voedselketen en het weer verbinden van consument (of stad) en producent (boer). Oss is bij uitstek de gemeente om de verbinding van stad en land (bouw) te onderzoeken en te experimenteren hoe deze verbindingen weer te herstellen.
Oss werkt op drie schaalniveaus mee aan het herstellen van de stad-land relatie: In de stad (diverse Stadslandbouw projecten), aan de rand van de stad (de zgn poorten; stadsgerichte landbouw van boer Spierings, Van de Vorle, en de Landerij Vantosse) en in het buitengebied (agripunctuur door klasseboeren). Het gesprek over een duurzame landbouw, die toekomst heeft, gezond is en waarin een eerlijke boterham te verdienen is, wordt gevoerd met deelnemers uit de gehele voedselketen.
Hoe kan de ontwikkeling naar een gezonde, duurzame voedselketen het beste plaatsvinden? Hoe kan de band tussen producent, ketenpartijen en consument worden versterkt? Wat kunnen Stadslandbouw en stadsgerichte landbouw hierbij voor reguliere landbouwbedrijven betekenen en andersom? En wat vraagt dit van ondernemers in de stadsrandzone?

1.4   Thema:Starterskit: help, een Stadslandbouw project in mijn gemeente!

Zaal: Het Douchelokaal

Spreker(s):
Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur gemeente Rotterdam)

Doelgroep: Gemeenten
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur gemeente Rotterdam) Introductie en centrale vragen (o.a.): Voor veel gemeenten is Stadslandbouw nog een relatief nieuw fenomeen en roept het veel vragen op bij zowel bestuur als ambtenaren. Een burger komt bij de gemeente met een concreet idee voor Stadslandbouw, wat nu? Bij welke afdeling hoort het thema thuis? Moeten bestemmingsplannen worden aangepast? Welke rol wil je als gemeente spelen en wat betekent dit voor de gemeentelijke organisatie?

1.5   Thema:Een kijkje in de keuken van het dak: innovatieve ontwikkeling van daktuinen in de praktijk

Zaal: Kalvermelkfabriek 2c

Spreker(s):
Henk Vlijm (directeur Optigroen)
Rob Luyk (adjunct directeur Binder Groenprojecten)
Wouter Bauman (manager DakAkker Rotterdam)

Doelgroep: Ondernemers, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Eetbare daktuinen staan volop in de belangstelling en steeds meer concrete initiatieven worden er gerealiseerd. Wat zijn tips en trucs die je zelf al kan doen? Hoe maak je de ontwikkeling van daktuinen toegankelijk voor het grote publiek? Hoe verbind je verschillende organisaties met elkaar om projecten van de grond te krijgen (voedselbank, gemeenten, onderwijs)? Welke innovaties en nieuwe (technische) ontwikkelingen vinden er plaats? En wat kan er worden geleerd van de eerste praktijkervaringen, o.a. met De DakAkker in Rotterdam?

1.6   Thema:Praktijkvoorbeeld: verwerken en verwaarden van lokale stromen

Zaal: Zaal Perserij (plenaire zaal)

Spreker(s):
Jan Jongert (architect Superuse Studios)
Jan Willem Bosman Jansen (oprichter/eigenaar GRO)

Doelgroep: Ondernemers, gemeenten, food-agri bedrijfsleven           Introductie en centrale vragen (o.a.): Hoe organiseer je het sluiten van lokale kringlopen rondom voedsel? Hoe kan verwerking en verwaarding van lokale stromen het beste plaatsvinden? Hoe betrek je verschillende stedelijke partners/actoren hierbij? Hoe zorg je dat wijken meer zelfvoorzienend kunnen worden en wat betekent dit voor de lokale economie? En welke vergelijking van verschillende ketens kan er worden gemaakt? Aan bod kom o.a. de praktijkcase ‘GRO’, over het kweken van paddenstoelen op koffiedik van o.a. LaPlace.

1.7   Theme: Public food procurement

Zaal: Kalvermelkfabriek 2a

Speaker(s):
Gunilla Andersson (Malmö municipality, Sweden)
Juliet Kiguli (Makerere University School of Public Health, Kampala, Uganda)

Stakeholders: municipal and provincial governments, officials working in (semi)public organisations, catering companies           Introduction and key issues: Introduction and key issues: One area that European policy makers have identified for furthering sustainable consumption and production is the greening of public procurement. Public sector institutions as centres of procurement represent a significant part of the procurement of any national food economy. These agencies and institutions of the state, which serve the public, have a moral responsibility to promote an “ethic of care” for their communities and environment in the ways that they purchase, prepare and serve food. Across Europe there are quite a few inspiring examples of sustainable procurement practices at municipal and regional level. In this workshop several of these examples will be introduced. The lessons learnt from this will be discussed a) in the light of the potential impact and wider societal implications of revaluing public food procurement, and b) in terms of the actions that municipalities, regional authorities and public bodies can undertake to green public food procurement. In this workshop two examples will be introduced: the public food procurement policy of the municipality of Malmö (Sweden) and the school feeding program of Ugunda. The lessons learnt from this will be discussed a) in the light of the potential impact and wider societal implications of revaluing public food procurement, and b) in terms of the actions that municipalities, regional and national authorities and public bodies can undertake to green public food procurement.

1.8   Theme: Edible urban public space

Zaal: Kalvermelkfabriek 2b

Speaker(s):
Lola Dominguez Garcia (Vigo metropolitan region, Spain)

Stakeholders: municipalities, urban planners, landscape architects           Introduction and key issues: A substantial part of green public space in cities is considered to be of poor quality. Can the quality of these public areas be improved by transforming (parts of) it into edible public spaces where neighbourhood communities produce food together? But what does this mean for the municipality’s responsibility to maintain public space? And who is entitled to harvest and use the produce? And what are the benefits of edible urban public space in terms of neighbourhood quality, food education for children, community development, et cetera? The topic of edible urban public space will be introduced by Lola Dominguez Garcia, representing the Comunidade de Montes Veciñais en Man Commun de Vincios (CMVMC Vincios), which is a community owned non-profit organisation in Vincios (Spain), a municipality in the Metropolitan Area of Vigo (MAV): since June 12th 1984, 679 hectares common property was giving back to in total 153 communal owners. Vincios contributes to maintenance of public space and increasingly invites small-scaled entrepreneurs to start / continue activities the Vincios community has been started: many are edible in character (chestnuts, mushrooms, meat) or on soil fertility (the compost plant) and bring opportunities for new activities.

1.9   Thema: Lekker Utregs, regioproducten in de stad

Zaal: De Havenmeester

Spreker(s): Floor van Ede (mede-oprichter tuinderij ’n Groene Kans)
Louis de Jel (Stichting Aarde; projectgroeplid Lekker Utregs, lid Eetbaar Utrecht)
Jan van Rossum (culinair choreograaf Troost & Proost)

Doelgroep: ondernemers, food/retailsector, horeca           Introductie en centrale vragen (o.a.): Lekker Utregs promoot Utrechtse regionale voedselproducten en verstrekt een keurmerk aan landbouwers, restaurants en cateraars. Het heeft als de doelstelling om het duurzame, regionale product uit de regio Utrecht herkenbaar op de Utrechtse markt te brengen: vers, eerlijk, duurzaam, lekker en gegarandeerd uit de Utrechtse regio. Lekker Utregs bestaat inmiddels 8 jaar, heeft 16 gecertificeerde producenten en 7 cateraars die met keurmerk producten werken. Deze sessie gaat met een vraaggesprek en praktijkvoorbeelden in op de lusten en lasten van het werken met duurzaam voedsel in de stadsregio. Welke knelpunten kom je hierbij tegen en hoe probeer je die gezamenlijk op te lossen? Hoe verbeter je de zichtbaarheid en de logistiek? Hoe optimaliseer je de commercialisering van regioproducten en de afstemming tussen regionale vraag en aanbod?


12.45

Lunchbuffet: lokale producenten bieden op de Streekmarkt hun producten aan


14.00

Tweede praktijk- en inspiratiesessies
Sessieronde 2: 14.0015.00 uur

2.1   Thema:Stadslandbouw als middel bij preventie

Zaal: Kalvermelkfabriek 2a

Spreker(s):
Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid Vrije Universiteit Amsterdam)
Spreker namens Voedselvisie Amsterdam (benaderd)

Doelgroep: Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw wordt vaak gezien als middel om te komen tot een betere fysieke gezondheid van stadsbewoners. Hiermee kunnen op termijn de zorgkosten omlaag worden gebracht. Door initiatieven te laten samenwerken, multifunctioneel in te zetten en goed te faciliteren, kan Stadslandbouw helpen om de steeds groter wordende verschillen in gezondheid van stadsbewoners te verkleinen. Creativiteit en verbreding zijn nodig om bewoners met voeding in hun eigen omgeving te verbinden. Wat zijn de achtergronden van een dergelijke preventieve aanpak? Hoe kan deze het best in de praktijk worden gebracht? Hoe zorg je dat de (gezondheids-) baten van Stadslandbouw bij de projecten zelf terecht komen? En hoe kom je tot meer samenwerking tussen Stadslandbouw en de gezondheidssector?

2.2   Thema:Innovatief ondernemerschap: praktijkvoorbeeld De Warmoezerij (Almere)

Zaal: De Havenmeester

Spreker(s):
Erik Arkesteijn (coördinator KNHM Participaties B.V.)
spreker namens De Warmoezerij

Doelgroep: ondernemers, gemeenten, sociaal-maatschappelijke organisaties
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Ondernemerschap is belangrijk voor het succes en de continuïteit van een initiatief. Ondernemerschap helpt te focussen op zelfredzaamheid en minder afhankelijk te zijn van subsidies. KNHM ondersteunt ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling, bijv. bij de ontwikkeling van het bedrijfsplan, financieel advies bij het opzetten van de onderneming en blijvende betrokkenheid door het aanstellen van een adviseur met praktijkervaring. Deze ondersteuning hebben we gebundeld in KNHM Participaties BV. KNHM investeerde in de oprichting van De Warmoezerij, een stadsboerderij in Almere Buiten en een initiatief van Stichting Stad & Natuur. In deze sessie wordt nader op het praktijkvoorbeeld Warmoezerij ingegaan. Hoe vindt een dergelijke samenwerking plaats? Welke keuzes worden hierbij gemaakt? Waarom zou je als maatschappelijk project met een investeerder in zee gaan? Maatschappelijk zijn en winstgevendheid; zijn dat geen tegengestelde principes? Met een partij als KNHM haal je een lange termijn maatschappelijke, maar ook zakelijke partner binnen, waarom zou je dat willen? www.knhm.nl

2.3   Thema:Nieuwe verdienmodellen: hoe verdien je geld met Stadslandbouw?full

Zaal: Perserij (plenaire zaal)

Spreker(s):
Steven Koster (ondernemer Kweekland)

Doelgroep: Ondernemers
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Hoewel Stadslandbouw al een aantal jaren ‘booming’ is, bestaat er nog weinig inzicht in passende bedrijfsmodellen. ZLTO, HAS Hogeschool en de Radboud Universiteit Nijmegen werken samen in een onderzoek naar nieuwe businessmodellen rond professionele Stadslandbouw waarbij vooral gekeken wordt naar de onderliggende verdienmodellen. In de workshop bespreken we, samen met enkele ondernemers in Stadslandbouw, de voorlopige resultaten van het onderzoek. Wat zijn de succes- en faalfactoren? Hoe werken deze nieuwe modellen? Is het toepasbaar op andere initiatieven? En wat kunnen we hiervan leren? Steven Koster vertelt over stadsmoestuin Kweekland in Arnhem en hoe vier ondernemers gezamenlijk een economisch model hebben ontwikkeld om deze tuin te beheren en verschillende producten en diensten leveren. Ook zal worden ingegaan op de volgende uitdagingen: balans sociale doelstellingen en economische doelstellingen, samenwerking tussen verschillende participanten/ondernemers/pioniers en professionaliseren van re-integratie/arbeidsparticipatieprocessen.

2.4   Thema:Netwerkvorming rondom Stadslandbouw initiatieven

Zaal: De Meelzolder

Spreker(s):
Wout Veldstra (stadsecoloog gemeente Groningen)
Marijke Orthel, Urban Pilots - ruimtemaker voor Stadslandbouw; Lid Eetbaar Utrecht

Doelgroep: Sociaal-maatschappelijke organisaties, gemeenten, ondernemers
          Introductie en centrale vragen (o.a.): In steeds meer gemeenten vinden Stadslandbouw initiatieven plaats en bestaat de wens dit verder te ontwikkelen. Hoe kan de ontwikkeling van Stadslandbouw gezamenlijk worden opgepakt? Wie en wat is hiervoor nodig? Welke rol speelt een netwerk hierbij en hoe zit je dit op? Continuïteit en risicobeheersing: hoe zorg je dat (netwerken rondom) bestaande initiatieven blijven bestaan? Welke (bestendige) rol kan een intermediaire partij vervullen? En welke rol speelt de gemeente in dit verband (kwartiermaker, trekker, verbinder, handhaver)? D.m.v. de cases Groningen en Utrecht wordt nader op dit thema ingegaan.

2.5   Thema:De rol van een projectontwikkelaar bij Stadslandbouw initiatieven

Zaal: De Jutekelder

Spreker(s):
Peter van der Gugten (directeur Heijmans Vastgoed)
Chakir Ahaloui (ontwikkelaar Heijmans Vastgoed)

Doelgroep: marktpartijen, woningcorporaties, gemeenten
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Ook steeds meer projectontwikkelaars interesseren zich voor Stadslandbouw projecten. Waarom is Stadslandbouw interessant voor hen? Welke rol kan Stadslandbouw spelen bij nieuwe vormen van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling en placemaking? Wat leveren Stadslandbouw initiatieven op aan verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en aan waardestijging van grond en vastgoed? En moet er een nieuwe bestemmingsplan categorie voor Stadslandbouw komen? In deze sessie wordt er o.a. aandacht besteed aan het praktijkvoorbeeld ‘De Buitenplaats van Ruytenburch’ in Vlaardingen.

2.6   Thema:Stadslandbouw en de relatie met stedelijke biodiversiteit

Zaal: Het Douchelokaal

Spreker(s):
Kars Veling (projectleider Vlinderstichting)
Oscar Vrij (stadsimker; bestuurslid Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt)

Doelgroep: gemeenten, sociaal-maatschappelijke organisaties, ecologen
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadslandbouw kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van stedelijke biodiversiteit. Hoe kan dit het beste in de praktijk worden gebracht? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig? En welke rol kunnen stadsimkers hierbij spelen?

2.7   Theme:Regional food networks

Zaal: De Postkamer

Speaker(s):
Simona Limentani & Stefano Grando (Rome, Italy)
Camillo Lozano Torres (Porto Alegre, Brazil)

Stakeholders: farmers, processors, distributors, civil servants of municipalities and provinces
          Introduction and key issues: Regionalising food production and processing is considered to be an important means to reduce food miles, to reduce the social distance between producers and consumers, to strengthen urban-rural linkages and to create synergies with other economic activities (e.g. tourism, gastronomy) in the region. Zolle (a box scheme serving the population of Rome) and COMAFITT (a family farmers’ own cooperative supplying agricultural produce for school meals in the province of Rio Grande do Sul) are interesting examples of regional food networks. What are the sustainability benefits of these regional networks? How to organise such networks? What are promising business models for regional food networks?

2.8   Theme:Urban food strategies (1) – Getting food on the urban agenda

Zaal: Kalvermelkfabriek 2c

Speaker(s):
Gianluca Brunori (full professor Pisa University, department of Agronomy and management of the agro-ecosystems)
Agnese Cretella (researcher, Wageningen UR)

Stakeholders: municipalities, civil society organisations
          Introduction and key issues: Many of the challenges that cities have to deal with are directly or indirectly food-related: transport in cities, health, employment, ecological footprint, et cetera. Despite the impact that food systems have on cities, food is usually not an urban policy issue. In several cities in and outside Europe, politicians, civil servants, civil society organisations and/or other stakeholders have been successful in getting food on the urban agenda. What are promising strategies to get food on the agenda? And to which urban policy domain can it best be linked in order to get a permanent place on the urban agenda: health, education, environment, urban development?

2.9   Theme:Cooperative food retailing

Zaal: Loods 5

Speakers(s):
Cheron Constance (case La Montenita Co-op, New Mexico, USA):

Stakeholders: entrepreneurs, civil society organisation, local governments
          Introduction and key issues: The significance of the co-operative movement in the food and agriculture sector in many countries is well known, such as the cooperative buying of agricultural inputs, the collective marketing of agricultural produce, but also cooperative banking. Less well-known are the community owned consumer cooperatives, that could play a key role in strengthening consumer-producer relations, safeguarding a market for farmers and supporting a regional food economy. In recent years several consumer-led food coop initiatives have begun to emerge in the Netherlands. There is, however, quite a longstanding tradition of food coops in the UK and USA. In this workshop Cheron Constance (PUREFOOD researcher) will present the case of La Montenita Co-op (New Mexico, USA) to explore if and how community owned consumer retail food coops could work in Netherlands.

2.10   Thema: Ontwerpen aan Stadslandbouw: casus ‘Potmarge’ (campus Leeuwarden)

Zaal: Kalvermelkfabriek 2b

Speakers(s):
Rob Roggema (lector Ontwerpen aan Stadslandbouw Hogeschool VHL)
spreker namens Potmarge (Leeuwarden)
Bert Schutte (projectleider duurzaamheid Hogeschool VHL)
Suzanne Berger (beleidsmedewerker gemeente Leeuwarden),

Doelgroep: Tuin- en landschapsarchitecten, architecten, ondernemers, gemeenten, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars, terreinbeheerders
          Introductie en centrale vragen (o.a.):: De ruimtelijke vormgeving van Stadslandbouw projecten is vaak nog onderbelicht, terwijl dit een belangrijke rol kan spelen bij de professionalisering ervan. Twee schaalniveaus zijn hierbij van belang: die van het individuele project en die van het grotere stedelijk gebied, waarbij wordt gekeken naar de bredere ruimtelijke structuur in steden (inclusief ecologische-, water-, en transportsystemen). Aan de hand van de case study ‘Potmarge’ (campus Leeuwarden), wordt dieper op deze ontwerpopgave ingegaan.

2.11   Thema: Gezocht: innovatiekracht voor stadstuinbouw in lege kantoren

Zaal: Kalvermelkfabriek 1

Speakers(s):
Ed de Jager (projectleider gemeente Den Haag)
Sandra Konijn (adviseur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam)
Caspar Schönfeld Wichers (hoofd regie & advies Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam)
Edith van der Weg (manager business portfolio Deloitte Innovation)

Doelgroep: Tuin- en landschapsarchitecten, architecten, ondernemers, gemeenten, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars, agrariërs
          Introductie en centrale vragen (o.a.):: Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam en de gemeente Den Haag werken samen met Deloitte Innovation BV om te ontdekken welke combinatie van functies zorgt voor een haalbare en op termijn rendabele businesscase voor transformatie van gedeeltelijk lege gebouwen. Hierbij ligt de focus op high-tech Stadslandbouw in leegstaande kantoren. In deze sessie hoort u over de resultaten van een (paar) jaar onderzoeken en hoe het gaat met Stadslandbouw in het gedeeltelijk leegstaand kantoorpand De Schilde in Den Haag. U kunt hier actief in meedenken over vragen zoals: Welke rol heeft de gemeente bij transformatie van lege kantoren? Welke combinatie van functies maken het project haalbaar en waarom? Er wordt een rekenmodel gepresenteerd om de rentabiliteit van high-tech Stadslandbouw te berekenen. Kan dat model ook voor andere en gecombineerde teeltechnieken worden toegepast?

full  Deze sessie is reeds volgeboekt.


15.00

Thee- en koffiepauze op de informatiemarkt


15.45

Derde ronde praktijk- en inspiratiesessies
Sessieronde 3: 15.4516.45 uur

3.1   Thema:Sociale effecten van Stadslandbouw projecten

Zaal: De Meelzolder

Spreker(s):
Cees Bronsveld (sociaal wetenschappelijk onderzoeker gemeente Rotterdam)
spreker namens één van de onderzochte projecten

Doelgroep: gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Onlangs is onderzoek gedaan naar de sociale effecten van Rotterdamse Stadslandbouw projecten. In deze sessie worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar voren gebracht. Wat betekenen Stadslandbouwprojecten voor de sociale cohesie in buurten en wijken (binding tussen bewoners, binding met de buurt)? Hoe kunnen positieve effecten op het gebied van gezondheid, participatie en werkgelegenheid worden gewaarborgd? Hoe zorg je dat de baten van Stadslandbouw bij de projecten zelf terecht komen? Hoe kan je ervoor zorgen dat dit soort sociale projecten economisch meer robuust worden? En welke aanbevelingen voor de praktijk zijn er te geven?

3.2   Thema:Lokale/regionale logistiek en Stadslandbouw: massa creëren door het verbinden van initiatieven!

Zaal: Perserij (plenaire zaal)

Spreker(s):
Mark Frederiks (ondernemer Amped; bestuurslid Stichting Terecht Anders)
Huub van der Maat (mede-eigenaar Boerderij Nieuw Slagmaat)

Doelgroep: ondernemers, food/retailsector
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Distributie van producten naar en in de stad is vaak een knelpunt bij Stadslandbouw projecten. De nog relatief beperkte vraag naar lokale producten leidt tot kleine volumes, waardoor lokale distributie vaak inefficiënt en relatief duur is. Het is daarom belangrijk om grotere volumes te creëren, om zo schaalvoordelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door producenten in het ommeland van de stad direct met Stadslandbouw initiatieven en met burgers in de stad te verbinden. Door de boer ‘de stad in te halen’, kunnen d.m.v. Stadslandbouw duurzame handelsrelaties worden gecreëerd. Wat zijn innovatieve manieren voor lokale producenten om een betere toegang tot de stedelijke markt te krijgen? Hoe kan je ervoor zorgen dat een wijk lokaal gaat eten? Hoe kan dat de boer én Stadslandbouw projecten in de wijk helpen?

3.3   Thema:Praktijkvoorbeeld ondernemerschap: professionele Stadslandbouw met economische én sociale doelstelling

Zaal: De Postkamer

Spreker(s):
Ard van de Kreeke (mede-eigenaar ’t Hof Welgelegen)
Ad van den Kieboom (beleidsmedewerker grondzaken en planeconomie gemeente Middelburg)
Alexander Herrebout (architect bureau LINT, ontwerper ‘stadsvoedselparken’)

Doelgroep: ondernemers, gemeenten, provincies, regioverbanden
          Introductie en centrale vragen (o.a.): ’t Hof Welgelegen is een multifunctioneel landbouwbedrijf in en aan de rand van Middelburg, met o.a. productie van biologische groenten, levering aan horeca en speciaalzaken, een zorgtak, boerderijwinkel, educatieactiviteiten en kookworkshops. Naast eigen grond, pacht het bedrijf ook grond van de gemeente in 2 ‘stadsvoedselparken’ waar voedselproductie met recreatie wordt gecombineerd. In totaal gaat het om 20 hectare Stadslandbouw. Het bedrijf maakt gebruik van crowdfunding en levert zo o.a. aan de lokale voedselbank. Het is hiermee een goed voorbeeld van een economisch rendabel landbouwbedrijf, gecombineerd met belangrijke sociale en maatschappelijke doelstellingen. Hoe zit het businessmodel van de ondernemer eruit? Welke afwegingen en keuzes maakt hij hierbij? Hoe kan je als ondernemer een inkomen verkrijgen uit sociale projecten? Hoe zit de samenwerking met de gemeente in elkaar? En welke lessen zijn er te leren voor ondernemers en gemeenten elders in het land?

3.4   Thema:TEEB-stad in relatie tot Stadslandbouw

Zaal: Kalvermelkfabriek 2b

Spreker(s):
spreker namens Platform31

Doelgroep: gemeenten, marktpartijen
          Introductie en centrale vragen (o.a.): TEEB-stad is een rekentool om de maatschappelijke en economische baten van groen- en waterprojecten in de stad direct inzichtelijk maken. Samen met de eindgebruikers is deze quickscan ontwikkeld om nieuwe coalities te vormen rondom groen in de stad, om te komen tot beter onderbouwde beleidskeuzes en om partijen (financieel) te betrekken bij groen in de stad. Hoe kan deze tool worden gebruikt in relatie tot Stadslandbouw initiatieven? Wat levert een investering in Stadslandbouw op? Hoe waarborg je dat positieve effecten ook daadwerkelijk worden behaald? En wat is de relatie met andere initiatieven, zoals de Green Deal Stadslandbouw en de MKBA Stadslandbouw?

3.5   Thema:Zin en onzin van teelt in gebouwen

Zaal: De Jutekelder

Spreker(s):
Kasper Lange (onderzoeker Hogeschool van Amsterdam)

Doelgroep: ondernemers, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Ook in Nederland wordt er veel gesproken over het Stadslandbouw in relatie tot leegstaande kantoren. In enkele steden zijn al aanzetten tot concrete initiatieven in gang gezet. Wat zijn de kansen/mogelijkheden van teelt in gebouwen? Biedt het een serieuze mogelijkheid voor zowel de bebouwbeheerder als de Stadslandbouwer? Hoe kunnen dergelijke initiatieven rendabel worden gemaakt? En wat is er nodig om dergelijke initiatieven in gang te zetten?

3.6   Thema:Groene gebiedsontwikkeling in de stadsrandzone: praktijkvoorbeeld Geertjes Hoeve (Haarzuilens)

Zaal: Kalvermelkfabriek 2c

Spreker(s):
Anne Kloek (mede-eigenaar Geertjes Hoeve)
Mieke Span (senior adviseur landschap gemeente Utrecht)

Doelgroep: gemeenten, provincies, regioverbanden, projectontwikkelaars, ondernemers, landschapsarchitecten
          Introductie en centrale vragen (o.a.): Stadsgerichte landbouw kan goed als middel worden ingezet bij ruimtelijke ontwikkeling in de stadsrandzone. Aan de westkant van Utrecht wordt hard gewerkt om de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het buitengebied te vergroten. Eén van de centrale ondernemers in het gebied is Geertjes Hoeve, een recreatieve, biologische boerderij, met veel aandacht voor educatieve activiteiten en het versterken van de relatie tussen de stad en ommeland. Welke (ruimtelijke) afwegingen en keuzes zijn hierbij gemaakt? Hoe vindt de samenwerking en afstemming tussen de verschillende betrokken partijen plaats?

3.7   Theme:Civic food networks

Zaal: Kalvermelkfabriek 2a

Speaker(s):
Simona d’Amico (case Gruppo di Acquisto Solidale, Calabria, Italy)

Stakeholders: local and provincial governments, entrepreneurs, civil society organisations
          Introduction and key issues: A relatively new phenomenon in organising food production and consumption is the rise of so-called civic food networks, in which consumers are playing a leading role. In civic food networks groups of consumers (which may vary in size from 10 to more than 500 households) collectively define the production and processing rules and quality criteria of their food products and seek collaboration with farmers and food processors capable of complying with these rules.
In Italy the number of civic food networks – Gruppi di Acquisto Solidale (Solidarity Purchase Groups) – is increasing rapidly. Simona d’Amico has intensively studied one specific network in Calabrian region and will present that case as an introduction to the issues that will be addressed in this workshop are: how to develop a civic food network, how to collectively organise the delivery of food, which organisational approaches are effective, what is the (potential) impact of civic food networks in encouraging sustainable local food production?

3.8   Theme:Urban food strategies (2) – Urban food policies and the roles of the government, civil society organisations and the business sector

Zaal: Het Douchelokaal

Speaker(s):
Jess Halliday (Centre for Food Policy, London, UK)
Jessica Jane Spayde (Cardiff University, UK)

Stakeholders: municipalities. civil society organisations, businesses
          Introduction and key issues: To develop an urban food strategy different stakeholders need to come together from the public and private sector to take responsibility for the city’s food system. Ideally these stakeholders include civil society, business, policy makers and politicians – the latter being particularly important to drive change in the public sector. It is vital to provide a space for the different actors and interests in the city to be heard, and to forge networks between distinct types of stakeholders, making a special effort in engaging with the wider community on a continual basis. However, in each city stakeholders come together differently. What are promising strategies to bring different stakeholders together? And how can durable collaboration between different stakeholders best be organised? Are food policy councils, which are thriving in the USA and Canada, an interesting model? What is the relation between these food policy councils and the municipal government?
This workshop will be introduced by Jess Halliday who will talk about the relations between civil society, business and policy (based on a study of urban food strategies in 6 English cities) and by Jessica Jane Spayde about the sustainable food policy creation process for the London 2012 Olympics.

3.9   Theme:Connecting flows – urban agriculture as user and recycler of urban waste

Zaal: Kalvermelkfabriek 1

Speaker(s):
t.b.d.

Stakeholders: entrepreneurs, municipalities
          Introduction and key issues: Waste collection and disposal is one of the key tasks and responsibilities of municipalities. A lot of the fluid and solid waste produced by a city contains valuable resources for food production: water and nutrients (nitrogen and phosphate) and organic material (if collected and stored separately). Yet, until now the flow of food provisioning remains largely separated from the flow of waste collection and disposal (recycling, composting, incineration, landfill). How can these flows be connected to create water and nutrient cycles at local/regional level? Are there promising examples from abroad that could work elsewhere? What are the bottlenecks (regulatory frameworks, business models) for connecting flows?

3.10   Theme:Thema: Food community: korte keten met of zonder detail?

Zaal: De Havenmeester

Speaker(s):
Luuk Rövekamp (Mede-oprichter Lazuur Food Community)
Inno Kock (Winkelier Lazuur Wageningen)
Maria van Boxtel (landbouwadviseur en bestuurslid Slow Food)

Doelgroep: Ondernemers, betrokken burgers, beleidsmakers
          Introductie en centrale vragen:: ‘Weten waar je eten vandaan komt’ is de centrale vraag van veel voedselgemeenschappen. Slow Food werkt met boeren, burgers en ambachtelijke verwerkers aan puur, eerlijk en lekker eten. Ook met voedselgemeenschappen. Kan dat alleen met inkoop direct bij de boer? Of speelt de winkelier nog een rol? Lazuur Food Community ziet een duidelijke rol voor de winkel in de stad. Lazuur Wageningen werkt volgens een consumentencoöperatie en met financiële inleg van klanten. De lekkerste producten uit de regio en de wereld komen naar de consument via direct contact met de boer of de bakker. Het is een goed voorbeeld van een eigen, lokale voedselgemeenschap. Hoe werkt zo’n food community in de praktijk? Welke lessen zijn er te leren voor soortgelijke initiatieven elders in het land?


16.45

Borrel op de informatiemarkt


17.00

Terugkoppeling uitkomsten/vervolgstappen bestuurdersconferentie
Bekendmaking winnaars Rabo Stadlandbouw Award 2014Meld u nu aan!
Ga direct naar Inschrijven

 

naar boven to top