.

Iedereen Boer?!

Excursiedag woensdag 3 juni 2015

Werk- en inspiratiebezoeken Dag van de Stadslandbouw Excursiedag 3 juni
Tijdens de Dag van de Stadslandbouw Excursiedag op woensdag 3 juni, vinden er in vijf Brabantse steden en regio's werk- en inspiratiebezoeken plaats. Door de uiteenlopende achtergrond van de stadslandbouw initiatieven in de diverse steden, heeft elk van deze excursies een eigen thematiek en karakter. Tijdens deze excursies krijgt u de kans om het rijke scala aan stadslandbouw projecten in de Provincie Noord-Brabant in de praktijk te zien. Centraal staat de vraag op welke manier ondernemers en andere initiatiefnemers de kansen benutten die de stad hen biedt en welke innovatieve verbindingen zij daarbij leggen met tal van betrokken partijen. U heeft de keuze uit excursies naar:

 • 1. Eindhoven (Gebiedsontwikkeling, ondernemerschap, innovatieve cross-overs)
  Lees verder >
 • 2. Oss (Voedsel vormt Oss, stad-land verbindingen/stadspoorten, betrokkenheid agrarisch ondernemers, samenwerking in de keten, actieve rol gemeente)
  Geannuleerd
 • 3. 's-Hertogenbosch (Onderwijs, welzijn, relatie met stedenbouw, innovatieve bedrijven)
  Lees verder >
 • 4. Haaren (Innovatieve zorg en dagbesteding, dorpslandbouw, sociaal ondernemerschap, snelheid en kleinschaligheid, regionaal netwerk)
  Lees verder >
 • 5. Alphen-Chaam/Breda (SlowFood, Citta Slow en gastronomie, Stad-landverbindingen, Innovatieve streekconcepten en -producten, Kloosters anno 2015)
  Geannuleerd


1. Excursieprogramma Eindhoven

Fietsexcursie. Centrale thema's:

 • Gebiedsontwikkeling
 • Ondernemerschap
 • Innovatieve cross-overs

Begeleiding:
André Cools
Niek van de Klundert (mede-initiatiefnemers Proeftuin040)

Deze excursie wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Proeftuin040, het platform voor stadslandbouw in Eindhoven, www.proeftuin040.nl.

Initiatiefrijk, creatief, ondernemend
De stad Eindhoven is vooral bekend als een initiatiefrijke, creatieve en ondernemende stad. Deze kenmerken komen ook naar voren in veel van de stadslandbouw initiatieven die de stad rijk is. Eindhoven roept bij sommigen misschien het beeld op van een betonnen stad, terwijl er geen van de 5 grootste Nederlandse steden zo groen is als Eindhoven. De stad kent een kleine 30 verschillende stadslandbouw initiatieven, variërend van eetbare (buurtmoes)tuinen, een online community, een mobiele tuin en drie grote multifunctionele stadsboerderijen. Dit brede scala aan initiatieven maakt, door innovatieve dwarsverbindingen te leggen, veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
Tijdens het werk- en inspiratiebezoek in Eindhoven maakt u kennis met een aantal specifieke kenmerken die stadslandbouw in Eindhoven zo bijzonder maken: gebiedsontwikkeling, ondernemerschap en innovatieve cross-overs met andere sectoren. Naast het leren van de ervaringen die in Eindhoven zijn opgedaan, wordt u ook zelf uitgedaagd om met een kritische, opbouwende blik naar de verschillende initiatieven te kijken.

Wat leert u in Eindhoven?
Het industriële erfgoed speelt een belangrijke rol in de stad. De voormalige, herontwikkelde Philipslocatie Strijp-S, is tegenwoordig een bruisende stadswijk en de locatie van nieuwe bedrijvigheid, met name op het gebied van creativiteit en design. Op Strijp-S gaan we langs bij Garden Mania, een mobiele tuin die is ontstaan om de vele nieuwe bewoners een ontmoetingsplaats te bieden. Inmiddels draagt de tuin bij aan de vergroening van het gebied en aan de ontwikkeling van de stadslandbouw community op het niveau van de gehele stad. Hier staan we ook stil bij de kracht van ondernemende, kleine initiatieven, zoals voedselcollectief Klein Gemaakt. Wat is hun rol bij de ontwikkeling van stadslandbouw en de bewustwording van het grote publiek?
Na Strijp-S maakt u kennis met de High Tech Campus (HTC), wereldwijd een toonbeeld van open innovatie en productontwikkeling volgens het Brainport model. Meer dan 40 lokale en internationale bedrijven en instituten werken hier in een prachtige groene omgeving aan de toekomst. Hier staan we stil bij het koppelen van het innovatieve low-tech groene hart van de HTC aan high-tech kennis en innovatie, de koppeling met lokale horeca en de functie als ontmoetingsplaats voor diverse nationaliteiten. Wat is de toegevoegde waarde van stadslandbouw voor kenniscampussen en het bedrijfsleven?
Eindhoven kent een aantal groene stadspoorten, waar via grootschalige gebiedsontwikkeling de verbinding tussen de stad en het omliggende platteland wordt gelegd. Na de lunch op de HTC bezoekt u de Genneper Hoeve, gelegen in één van de groene wiggen in de stad. Hier staan ondernemerschap en de verdienmodellen die hierbij passen centraal en gaat u in op de vraag wat stadslandbouw kan betekenen voor educatie en een goed stedelijk vestigingsklimaat.
Burgerinitiatief, ondernemerschap en de koppeling met zorg- en verdienmodellen worden besproken bij het bezoek aan Groendomein 't Wasven, het laatste onderdeel van de excursie. Hoe kunnen burgers nog meer bij de ontwikkeling van stadslandbouw worden betrokken? En hoe kunnen innovatieve verbindingen met partijen binnen zorg en welzijn worden gemaakt?

Welke projecten bezoekt u?
Tijdens het werk- en inspiratiebezoek in Eindhoven maakt u kennis met:

GardenMania
GardenMania is een mobiele tuin en social hotspot op 1500 vierkante meter asfalt, midden tussen de oude fabriekspanden in het creatieve hart van Eindhoven. Men kan er meewerken aan het bouwen van de tuin, zelf groentes, bloemen en planten verbouwen of groene lezingen en workshops volgen; dit alles te midden van kunst, muziek en literatuur. GardenMania opereert binnen de hoogstedelijkheid van Strijp-S en gaat een interactie aan met de rauwe, industriële omgeving met haar ongepolijste eigentijdse cultuur. Dit maakt dat GardenMania geen reguliere en klassieke volkstuin wordt, maar eerder een tuin die onaf is en scherpe kantjes kent en een natuurlijke aansluiting vindt bij de urban culture initiatieven op Strijp-S.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Desirée Hammen (mede-initiatiefnemer GardenMania)

Klein Gemaakt
Klein Gemaakt is een regionaal voedselcollectief rond Eindhoven, waarbij producten van de zogenaamde 'Kleine Makers' uit de regio Eindhoven rechtstreeks bij de eindgebruikers worden gebracht. De producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun product. Doordat er geen extra schakels tussen zitten, is ook de prijs voor de consument toegankelijk. De uiteindelijke distributie vind wijkgebonden plaats door de community zelf.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Bart Kraaijvanger (oprichter Klein Gemaakt)

High Tech Campus
In de moestuin op de High Tech Campus worden internationale ingenieurs en wetenschappers van bedrijven als Philips en NXP verbonden met levende aarde en voeding. Naast een klassieke wisselteelt tuin, ligt een permacultuur ontwerp met veel verschillende bloemen, kruiden en vaste planten. De haag van fruitbomen en -struiken zorgt straks voor een aangenaam microklimaat. De centrale ligging pal naast een oude bij de ontwikkeling overgebleven boerderij completeert het idyllische plaatje en het contrast met de omgeving. De tuin vormt een prachtige aanwinst voor de HTC en een goede gelegenheid voor medewerkers en bezoekers elkaar te ontmoeten. De lunch wordt gebruikt bij The Colour Kitchen, waar o.a. producten uit de tuin worden verwerkt.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Stefan Pfundtner (mede-initiatiefnemer Moestuin High Tech Campus)

Genneper Hoeve
De Genneper Hoeve is een biologisch gemengd bedrijf midden in het groen van de stad Eindhoven (het Landgoed Gennep, in de Genneper Parken). Het is een stadsboerderij (op 125 ha grond, waarvan 50 ha natuurbeheer) met een zorgtak, waarbij het publiek de dieren, de stallen, het kaasmaken, het melken en het werk in de kaasopslag van nabij kan meemaken. In de boerderijwinkel worden producten van het eigen bedrijf en van collega boeren uit de regio verkocht. Natuur speelt een belangrijke rol op het bedrijf, met o.a. beheer van bloemrijk grasland, poelen, houtwallen en hagen, maar ook gronden bij de High Tech Campus en grond van Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Age Opdam (mede-eigenaar Genneper Hoeve

Groendomein 't Wasven
Het groendomein Wasven omvat zes ha cultuur- en natuurhistorisch groen in het stadsdeel Tongelre te Eindhoven. Een langgevelboerderij die is verbouwd tot een multifunctionele accommodatie, vormt het hart deze oase van natuurlijke rust in ruimte, midden in het verstedelijkte gebied. Daarnaast is er een grote ecologische moestuin aanwezig. Het Wasven is ontstaan vanuit een groep actieve bewoners uit de wijk, en is dan ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Door de combinatie van educatie, zorg, bakkerij, restaurant, koffiebranderij en nog veel meer, is er voor iedereen een leuke en zinvolle manier om bij te dragen. Door de jarenlange inzet en betrokkenheid van de initiatiefnemers bij mensen met een verstandelijke beperking is het Wasven inmiddels uitgegroeid tot één van de officiële zorgaanbieders binnen de gemeente.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Alfred van Kempen (ondernemer 't Wasven)

Praktische informatie
Vervoermiddel: Fiets
Aanvangstijd programma: 09.30u
Einde programma: 17.00u


(programmawijzigingen voorbehouden)


2. Excursieprogramma Oss

Geannuleerd


naar boven to top

3. Excursieprogramma 's-Hertogenbosch

Busexcursie. Centrale thema's:

 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Relatie met stedenbouw
 • Innovatief ondernemerschap

Begeleiding:
Thomas Freitag (stadsimker Imkerij Stad en Streek)
Sophie Gruijters (projectleider Transfarmers)

Versterking door krachtige netwerken
's-Hertogenbosch kent momenteel een kleine 20 stadslandbouw projecten, variërend van pluk- en buurtmoestuinen tot commerciële initiatieven en multifunctionele bedrijven in het buitengebied. Door buurtmoestuinen op braakliggende terreinen in te zetten als vorm van tijdelijk ruimtegebruik, wordt een duidelijke relatie gelegd tussen stadslandbouw en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De aanwezigheid van een aantal groene opleidingen (zoals HAS en Helicon) heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen Bossche stadslandbouw projecten en het beroepsonderwijs. Ook leerlingen van lagere en middelbare scholen worden door middel van 'ondernemend onderwijs' actief aan tal van initiatieven verbonden. Door deze sterke betrokkenheid van een jong publiek bij stadslandbouw, zijn actieve lokale en regionale netwerken ontstaan van burgers, ondernemers en diverse instellingen binnen welzijn en onderwijs, waardoor interessante kruisbestuivingen ontstaan. Bovendien vindt er op deze manier een goede uitwisseling plaats van kennis, materiaal en arbeid. De gemeente biedt particulieren en organisaties de ruimte om zelf met initiatieven te komen.
Naast buurtmoestuin projecten zijn en worden er in de stad verschillende innovatie ondernemersconcepten ontwikkeld, zoals PlantLab (teelt in klimaatkamers m.b.v. kunstlicht), een AquaponicsLab en een Versmarkt. Ook deze initiatieven leggen tal van relaties met andere innovatieve ondernemers op het gebied van duurzaamheid, voedsel en groen.

Wat leert u in 's-Hertogenbosch?
Het herstellen van de verbinding met ons eten komt sterk naar voren bij Van Heinde, de versmarkt die in het najaar van 2015 geopend wordt en waar de aftrap van de excursie plaatsvindt. Hoe kan een initiatief als dit bijdragen aan de versterking van de relatie tussen de stedeling en de herkomst van (lokaal) voedsel?
Bij Voedseltuin Villanueva gaan we vervolgens in op de dwarsverbindingen die er te maken zijn tussen stadslandbouw initiatieven en welzijnsorganisaties. Hoe zorg je ervoor dat dergelijke projecten positieve effecten hebben op de buurt, wijk én stad waarin ze gelegen zijn? In deze wijk bezoeken we eveneens basisschool De Kruiskamp, waar onder de naam 'De Moesfabriek' het ondernemende onderwijs in de praktijk wordt gebracht. Hoe vindt deze 'kruisbestuiving' hier plaats? Wat zijn de effecten op kinderen hoe zij denken over goede voeding en gezondheid?
Aan de oostzijde van de stad gaan we op bezoek en lunchen we bij Stadsboerderij Eyghentijds. Hier wordt stadsgericht, multifunctioneel agrarisch ondernemerschap gecombineerd met de gebiedsaanpak rond het Kanaalpark. Hoe kan je als ondernemer het platteland en de stedeling weer met elkaar verbinden? En hoe maak je hierbij effectief gebruik van de diverse lokale en regionale netwerken? Op Eyghentijds ontmoet u tevens diverse andere vertegenwoordigers van Bossche stadslandbouw initiatieven. Aan het eind van de middag maakt u kennis met de Boschveldtuin, een typische buurtmoestuin en een goed voorbeeld van het gebruik maken van (tijdelijk) braakliggende terreinen voor sociale stadslandbouw projecten. Hoe is deze tuin tot stand gekomen en hoe wordt de leefbaarheid van de wijk door een dergelijk project verbeterd?

Welke projecten bezoekt u?
Tijdens het werk- en inspiratiebezoek in 's-Hertogenbosch maakt u kennis met:

Versmarkt Van Heinde
Van Heinde betekent letterlijk "dichtbij". Het herstellen van de verbinding tussen de burger en zijn voedsel, door het aanbieden van verse producten en smaakvolle gerechten, is de doelstelling van de ondernemers. De versmarkt wordt gevestigd in een herontwikkelde voormalige grondstoffenloods in het Paleiskwartier. Van Heinde wordt een pleisterplaats waar de men naar toe gaat als je van lekker eten en drinken houdt. Zo worden mensen verbonden en ontstaan interessante ontmoetingen.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Casper Schoenmakers (initiatiefnemer Van Heinde)

Voedseltuin Villanueva
Deze professionele, biologische voedseltuin is in 2013 ontstaan uit het idee om arme(re) mensen te steunen door hen structureel verse groenten en fruit aan te bieden. De opbrengst van het nu 1 ha grote terrein gaat naar cliënten van de Voedselbank en de Vincentiusvereniging. De tuin speelt en belangrijke rol bij het versterken van samenwerking tussen diverse partijen in stad en regio, het vergroten van de sociale cohesie in de omliggende wijken en het bieden van extra kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook biedt de tuin ruimte aan derden voor het verzorgen van educatieve sessies o.a. op gebied van natuur, groen en tuinieren. Daarnaast is het verhogen van de biodiversiteit in het gebied grenzend aan de EHS een belangrijk doel.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Theodoor van Leeuwen (projectleider Voedseltuin Villanueva)

De Moesfabriek / BBS De Kruiskamp
De Moesfabriek is een educatief concept van de Stadse Boeren, waar kinderen door zich te verplaatsen in een boer, ondernemer en producent, onderzoek doen naar en kennis vergaren over de herkomst van voedsel. Ook in bredere zin komen voedsel, educatie, groen, cultuur en milieu hierbij aan bod. Momenteel worden hierbij de eerste pilots uitgevoerd op BBS de Kruiskamp. De Moesfabriek is een goed voorbeeld van 'ondernemend onderwijs' en de manier waarop wordt samengewerkt met uiteenlopende partijen binnen onderwijs en welzijn, zoals een lagere school, Helicon en de Voedselbank.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Hans Hooft (kwartiermaker 'De Moesfabriek' Stadseboeren)

Stadsboerderij Eyghentijds
Stadsboerderij Eyghentijds is gelegen in de landschappelijk fraaie omgeving van het Kanaalpark. Op dit multifunctionele bedrijf staat de productie en verkoop van biologische vlees, groenten en honing van eigen boerenerf centraal. De activiteiten dienen tevens een educatief doel en worden ingezet als therapie voor verschillende doelgroepen, waaronder dagbesteding voor ouderen en reïntegratie. Daarnaast wordt op innovatieve wijze muziek, kunst en cultuur geïntegreerd in het project. Op het bedrijf zorgen een varkenshouderij, een zelfoogst tuinderij en een imkerij voor het grootste deel van de levering van verse, biologische producten. Verkoop vindt plaats in de eigen boerderijwinkel.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Frank van Wagenberg (mede-eigenaar Stadsboerderij Eyghentijds)
En daarnaast een brede vertegenwoordiging van Bossche stadslandbouw initiatieven.

Boschveldtuin
Op het voormalig terrein van de afvalstoffendienst ligt de Boschveldtuin. Deze groene ontmoetingsplek en buurtmoestuin is in 2012 geopend en ligt midden in de wijk Boschveld, een herstructureringsgebied. Er wordt getuinierd in individuele bakken en gezamenlijke perken. Er worden regelmatig workshops en (seizoens) activiteiten georganiseerd. Sinds de opening is de tuin flink gegroeid, zowel in oppervlakte als in aantal deelnemers. Er is een gebruikersovereenkomst met de gemeente 's-Hertogenbosch en er zijn allerlei samenwerkingsverbanden met tal van organisaties in de buurt. De tuin wordt gezamenlijk beheerd door een kleurrijke groep van ca. 50 wijkbewoners en vrijwilligers, en een kerngroep die de activiteiten in en om de tuin organiseert.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Nicole Pakker (projectleider Boschveldtuin)

Praktische informatie
Vervoermiddel: Fiets
Aanvangstijd programma: 09.15u
Einde programma: 17.00u


(programmawijzigingen voorbehouden)


naar boven to top

4. Excursieprogramma Haaren

Fietsexcursie. Centrale thema's:

 • Dorpslandbouw
 • Innovatieve zorg en dagbesteding
 • Sociaal ondernemerschap
 • Crowdfunding en mede-eigenaarschap

Begeleiding:
John Vermeer (HEET, Stichting LNMH, Brabantse Milieufederatie)

Dorpslandbouw: snelheid en kleinschaligheid
Stadslandbouw in Nederland is niet slechts een zaak van grotere steden. Ook in veel kleinere gemeenten zijn de afgelopen jaren succesvolle stadslandbouwprojecten gestart. Door de lokale context en kleinere schaal spreekt men hier ook wel over 'dorpslandbouw'. Met inmiddels zeven gestarte 'Samentuinen', een Landpark en een zorgtuinderij, is de gemeente Haaren één van de voorlopers op dit terrein in Noord-Brabant.
Nederland kent vele landelijke gemeenten waar kansen liggen voor dergelijke projecten. Vaak worden landelijke gemeenten nog geassocieerd met de negatieve effecten van bijvoorbeeld intensieve veehouderij. Dorpslandbouw biedt de bewoners een alternatief, om zo landbouw en voedsel(productie) weer een positief onderdeel te laten uitmaken van het dagelijks leven. Eén van de kernmerken dorpslandbouw is, dat initiatiefnemers en betrokken partijen door meervoudige sociale kruisverbanden makkelijker en sneller tot elkaar komen en dat kleine aanjaagacties vaak al snel resultaat geven.

Wat leert u in Haaren?
Haaren is gelegen in 'Het Groene Woud', het Nationale Landschap tussen 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. In het Landpark Assisië wordt de hoogstaande ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied gekoppeld aan innovatieve vormen van zorg en dagbesteding en andere duurzame initiatieven, zoals een voedselcoöperatief. In het park is een tuinderij gevestigd en een voedseltuin die levert aan de Voedselbank. Welke rol spelen deze tuinen bij dorpslandbouw? En hoe worden hun activiteiten met zorg en dagbesteding geïntegreerd?
Vervolgens bezoeken we de Tempelier Tuin in Haaren, één van de zeven Samentuinen waar buurt- en dorpsbewoners ecologisch kunnen tuinieren. Een Samentuin is een grotere moestuin, waarin de deelnemers gezamenlijk werken en oogsten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een volkstuin, waar iedereen een eigen stukje land heeft. Dit gemeenschappelijke concept biedt tal van voordelen, zoals de inbreng van ieders eigen specifieke kennis of vaardigheden. De grond is beschikbaar gesteld door de gemeente en er vindt geregeld samenwerking plaats met zorginstelling Cello, waar de lunch plaatsvindt. Hoe is deze Samentuin tot stand gekomen en welke verschillende functies vervult de tuin? Hoe kijkt de gemeente aan tegen deze vorm van burgerparticipatie en groenonderhoud? En hoe verloopt de betrokkenheid van Cello bij de tuin in de praktijk?
Tenslotte maakt u kennis met Zorgtuinderij de Es. Naast de verschillende aspecten die komen kijken bij het opzetten van een project met een zorgdoelstelling, gaan we hier dieper in op het thema crowdfunding en innovatieve vormen van mede-eigenaarschap. Wat voor mogelijkheden bestaan er om een dergelijk project gefinancierd te krijgen?

Welke projecten bezoekt u?
Tijdens het werk- en inspiratiebezoek in Haaren maakt u kennis met:

Landpark Assisië
Op het 60 hectare grote Landpark Assisië te Biezenmortel is Prisma gevestigd, een instelling voor mensen met een geestelijke beperking. Het park biedt ruimte voor bijzondere, duurzame initiatieven op het gebied van innovatieve zorg, natuur, wonen, kunst en cultuur, spiritualiteit, onderwijs en arbeid, vrije tijd en sport, bedrijvigheid en sociaal ondernemerschap. Prisma roept ook ondernemers en instellingen van buiten op om zich op het park te vestigen, met soortgelijke initiatieven die aansluiten bij de veranderende behoeften en vragen uit de samenleving.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Robin Krijgsman (manager Real Estate, Prisma)
Johan van Cuyck (alliantiemakelaar Het Groene Woud provincie Noord-Brabant)
Patrick Rutten (oprichter Voedselcoöperatie Assisiëhoeve)

Voedseltuin Landpark Assisië
De voedseltuin op het Landpark is één van de zeven Haarense 'samentuinen' en produceert vers voedsel voor de voedselbank die op hetzelfde terrein is gevestigd. Door hun activiteiten, wordt voedsel en de productie ervan gekoppeld aan arbeidsparticipatie, armoedebestrijding, duurzaamheid, leefbaarheid en sociale cohesie.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Ad van Opstal (vrijwillige tuinder)
Antoon van den Brand (projectleider Voedselbank)

Tuinderij De Tuin
Tuinderij de Tuin is een kleinschalig tuinbouwbedrijf, met tal van verschillende teelten, eveneens gevestigd op het Landpark. Men is gespecialiseerd in het direct aan de consument leveren van groente- en fruitpakketten, afkomstig van onbespoten teelt. De zorg voor een gezonde bodem, een rijke natuur en een fraai landschap zijn daarnaast belangrijke doelstellingen.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Robert Strickers (tuinder)

Tempelier Tuin
De Tempelier Tuin is 1500 vierkante meter groot en in het voorjaar van 2013 beschikbaar gesteld door de gemeente Haaren. De tuin ligt tegenover een woonwijk van Cello, een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast zijn er twee basisscholen in de buurt. De locatie ontwikkelt zich tot een moes-, belevings-, ontmoetings-, en educatieve tuin in Haaren. Naast de buurtbewoners, vervult de tuin een belangrijk functie voor cliënten van Cello en basisschool leerlingen.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Jeanette Dorresteijn (sectormanager Cello)
Niek van Haasteren (projectleider Tempelier Tuin)
Johan van den Brand (wethouder gemeente Haaren)
Ad van de Ven (beleidsmedewerker gemeente Haaren)

Zorgtuinderij de Es
Zorgtuinderij de Es is gelegen op de vruchtbare grond van de Belverse Akkers. Op deze schitterende locatie van 2 hectare worden meer dan 80 verschillende soorten biologische groenten en fruit geteeld. De producten worden verkocht in de winkel, op de boerenmarkt in 's-Hertogenbosch, aan de betere Horeca, via diverse bestelsites en aan andere pakkettelers. Op de tuin werken mensen mee met psychosociale problemen en mensen die opnieuw integreren op de arbeidsmarkt (voortraject arbeidsreïntegratie). Door innovatieve ideeën op het gebied van mede-eigenaarschap, wordt de financiering van de tuin vergemakkelijkt en oplossingen aangedragen voor de problematiek rond bedrijfsopvolging en het behoud van biologische grond.

U hoort de visie en ervaringen van o.a.:
Bart Pijnenburg (tuinder/ondernemer)

Praktische informatie
Vervoermiddel: Fiets
Aanvangstijd programma: 10.00u
Einde programma: 17.15u


(programmawijzigingen voorbehouden)


5. Excursieprogramma LandStad De Baronie

Geannuleerdnaar boven to top

Enkele impressies van de Dag van de Stadslandbouw 2014 Excursiedag:

01 02 03 04

 

naar boven to top